บริการนัดหมายและให้คำปรึกษาอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจร่วมค้ากับบริษัทญี่ปุ่น เพื่อช่วยให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยดำเนินได้อย่างราบรื่น โดยมีเราเป็นผู้ประสานงาน และ "แอ็คเซส" หรือ "เชื่อมต่อ" ท่านให้สามารถเข้าถึงบริษัทญี่ปุ่นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นได้ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นมายาวนานในองค์กรญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและเอกชนจะทำให้ท่านมั่นใจในการร่วมค้า

เอกสารที่ท่านต้องเตรียม


นัดหมายหน่วยงานราชการ


การนัดหมายกับหน่วยงานราชการของญี่ปุ่น เป็นเรื่องไม่ง่ายนักสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย หากท่านต้องการดำเนินกิจการร่วมค้ากับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น เรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการประสานและ "แอ็คเซส" หรือ "เชื่อมโยง" ท่านไปสู่ประตูบานแรกในการทำการค้าในประเทศญี่ปุ่น การนัดหมายนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจภาพรวมของตลาดสินค้านั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี จากการได้พบปะเจรจากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่น โดยท่านจะได้รับคำปรึกษาและแนวทางปฏิบัติในการเข้าพบเจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้น ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นมายาวนานในองค์กรญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและเอกชน
เอกสารที่ท่านต้องเตรียมนัดหมายบริษัทเอกชน


การนัดหมายกับบริษัทคู่ค้าของญี่ปุ่น จำเป็นต้องอาศัยความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจในวัฒนธรรมการทำธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่นเป็นอย่างดี จึงเป็นเรื่องไม่ง่ายสำหรับนักธุรกิจไทยที่จะดำเนินกิจการร่วมค้ากับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น เรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการประสานและ "แอ็คเซส" หรือ "เชื่อมโยง" ท่านไปสู่ประตูบานแรกในการทำการค้าในประเทศญี่ปุ่น  โดยท่านจะได้รับคำปรึกษาและแนวทางปฏิบัติในการทำธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นที่ท่านต้องการร่วมค้าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นมายาวนานในองค์กรญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและเอกชน
เอกสารที่ท่านต้องเตรียม