ประสบการณ์และความผูกพันธ์กับประเทศญี่ปุ่นของดิฉันเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นปีที่ดิฉันได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษาต่อในสาขาวิชาการโรงแรม และได้มีโอกาสเรียนต่อในสาขาวิทยาการจัดการในเวลาต่อมา หลังจบการศึกษาได้เข้าทำงานที่สำนักงานส่งเสริมการตลาดของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้าเกษตรของรัฐต่าง ๆ อาทิ แซลมอนจากรัฐอลาสก้า บลูเบอร์รี่จากรัฐแคลิฟอร์เนีย ล๊อบส์เตอร์จากรัฐแมสซาชูเซตส์ เป็นต้น

     ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเดินทางเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นในเวลานั้น โดยกรอบการทำงานเริ่มตั้งแต่การเขียนแผนธุรกิจเพื่อให้สินค้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นที่ยอมรับในตลาดญี่ปุ่น การวางแผนโปรโมทสินค้าและทำการตลาดเชิงรุกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามงบประมาณที่รัฐบาลวางไว้ เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นและผู้ประกอบการชาวอเมริกันในแต่ละภูมิภาค สำรวจและวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการร่วมค้าและเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

     ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้นมาต่อยอดและทำประโยชน์ให้เกิดแก่เมืองไทย จึงตัดสินใจเข้าทำงานกับองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร กรุงเทพ ฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่่ปุ่น เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนต่างๆโดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการให้ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการค้าการลงทุน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ งานด้านการสำรวจและวิเคราะห์เศรษฐกิจ เป็นต้น

     ด้วยระยะเวลามากกว่า 10 ปี ในประเทศญี่ปุ่นและอีกกว่า 10 ปี ที่หน่วยงานของญี่ปุ่นแห่งนี้ จะทำให้ท่านมั่นใจไปกับการก้าวเดินเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นไปกับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สับสน

Company Profile / ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน
บริษัท วิสดอม แอ็คเซส จำกัด

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000  บาท
สถานที่ตั้ง: 3807 หมู่บ้านลาดพร้าว 1, ซอยโยธินพัฒนา 3 แยก 11 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ติดต่อ: โทรศัพท์  +66 (0) 95.951.9878   แฟกส์ +66 (0) 2946.9039
ผู้ถือหุ้น:

นางภาวิณี คาโต้ กรรมการผู้บริหาร
นางสาวศรี ปานสูง
นางสาวจุฬีภรณ์ ภัยนิราศ

ลักษณะธุรกิจ: (1)  งานวิจัยการตลาด
(2)  ให้คำปรึกษาธุรกิจ
(3)  ประสานงานธุรกิจและสนับสนุนงานการตลาด
(4)  วางแผนธุรกิจ และงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้าหลัก: องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น กระทรวงเศรษฐกิจ พานิชย์และอุตสาหกรรม (JETRO)
ธนาคารฟุกุย ประเทศญี่ปุ่น
บริษัท เอส ดี เจ จำกัด
ที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ: องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น กระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย์และอุตสาหกรรม (JETRO)